Açık Veri Platformu > Veriler > Belediyecilik Veri Setleri > VATANDAŞ İCMAL > Web Api Bilgileri

Vatandaş İcmal Raporu

Web Api İstek Bilgileri

Web Api Adresi:
https://acikveri.balikesir.bel.tr/api/v1/WebApi/vatandas-icmal

İstek Türü:
HttpPost

Çıktı Türü:
application/json Örnek:[{"key1":"value1","key2":"value2",...},{"key1":"value1","key2":"value2",...},...]

İstek Gövde Formatı:
application/json Örnek:{"key1":"value1","key2":"value2",....}


Web Api İstek ve Çıktı Parametreleri

Çıktı Parametre Adı Veri Tipi Filtrelenebilir Filtre Parametre Adı
ID integer Evet ID_min , ID_max
Yil text Evet Yil
Ay text Evet Ay
Adet integer Evet Adet_min , Adet_max
IlceAd text Evet IlceAd
MahAd text Evet MahAd
BildirimTuru text Evet BildirimTuru
DosyaTuru text Evet DosyaTuru
TalepTuru text Evet TalepTuru