Açık Veri Platformu > Veriler > Belediyecilik Veri Setleri > VATANDAŞ İCMAL > Tablo Görünümü

Vatandaş İcmal Raporu